26 januari 2016

Från någonting

Det är bra att ha en tanke. Det är en start på någonting. Men för att någonting ska växa till sig behöver vi ta någonting och göra det till något mer. Något vi kan ta på och se på. Något vi kan få erfarenheter av, utvecklas i och minnas dagen efter. Något vi drömmer om på natten och längtar åter efter dagen innan.

En tanke är bra, en handling är bättre än bra. Så om du nu funderar på att ta ditt liv till en högre nivå, så har du alla möjligheter om du går från tanke till agerande. Massa, härliga möjligheter. Så sätt fart!

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...